Nghị quyết 23

Cập nhập tin tức Nghị quyết 23

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về triển khai thực hiện nghị quyết này.