Nghị quyết 26

Cập nhập tin tức Nghị quyết 26

Có đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, Nghệ An sẽ bứt phá

"Nghệ An hãy biến đất địa linh nhân kiệt của từng cá nhân thành địa linh nhân kiệt của cả hệ thống mới có hiệu quả", nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển nói.

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quán triệt Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển KT-XH và bảo đảm QPAN Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ngày 16/11/2022.

Hướng tới nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Mục tiêu xây dựng nông thôn mới phải nâng tầm, hiện đại hóa và đón đầu xu hướng tương lai. Đặc biệt phải chuyển đổi số mạnh mẽ với việc xây dựng và tiếp cận dữ liệu từ cây trồng vật nuôi đến thị trường, giá cả, chất lượng...

Chuyển đổi số là khâu đột phá thúc đẩy phát triển nông nghiệp Việt Nam

Muốn xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh thì chuyển đổi số chính là khâu đột phá thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp Việt Nam.