Chiều nay 12/11, Bộ NN-PTNT phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo "Định hướng chuyển đổi nền nông nghiệp Việt Nam theo hướng hiện đại, bền vững gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". 

Đây là 1 trong 9 chuyên đề khoa học do Bộ NN-PTNT chủ trì và cũng là 1 trong hơn 20 chuyên đề khoa học phục vụ tổng kết Nghị quyết số 26/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khoá X về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

{keywords}
Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng

Là cơ quan thường trực được Bộ Chính trị giao tổng kết Nghị quyết 26, Ban Kinh tế đã và đang tiếp thu ý kiến của 63 tỉnh thành, bộ ngành và các cơ quan liên quan để rà soát tổng thể những thành tựu cũng như những hạn chế tồn tại trong thực hiện Nghị quyết 26. Qua đó, Ban sẽ đề xuất với Bộ Chính trị với Trung ương một dự thảo Nghị quyết mới để trình Bộ Chính trị và trình Trung ương xem xét để thông qua.

Sẽ có nghị quyết mới về tam nông

Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26 cho biết, dự thảo nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn được ban hành tới đây sẽ đánh giá chính xác và sát với tình hình thực tế hiện trạng lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay.
 
Đồng thời đề xuất những nhóm giải pháp thực hiện trong thời gian tới có tính đến phát huy những kết quả và thành tựu đã đạt được cũng như xác định những yếu tố mới trong bối cảnh kinh tế thế giới với Việt Nam trong thời gian tới.
 
"Trong đó có xem xét tới biến đổi khí hậu; sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hội nhập ngày càng sâu rộng trong nền kinh tế thế giới đòi hỏi là chúng ta phải đáp ứng được các yêu cầu, các tiêu chuẩn của các nước để có những đột phá và những bước tiến mạnh mẽ hơn về nông nghiệp, nông dân, nông thôn thời gian tới", ông Nguyễn Duy Hưng nói.
 
Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng thông tin, dự thảo Nghị quyết cũng đưa ra nhiều nhóm giải pháp như: Phát triển thể chế; tăng cường nhận thức; ứng dụng công nghệ; chuyển đổi số... Cùng với đó là tăng cường đầu tư của Nhà nước và huy động mọi nguồn lực xã hội để cùng tham gia phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
 
"Chúng ta đang nói tới nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh thì phải tính toán để phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số và coi đây là khâu đột phá để thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp Việt Nam"- ông Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh.
 
Theo Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam, nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để định hướng sự phát triển của lĩnh vực này trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu và xoay quanh ba trụ cột: "Nông nghiệp sinh thái", "Nông thôn hiện đại", "Nông dân thông minh" theo Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng.

Ông Nam cho rằng, Nghị quyết 26 được ban hành rất kịp thời, đi ngay vào cuộc sống, nhưng trong bối cảnh mới cả trong nước và quốc tế đòi hỏi cần tổng kết sâu sắc việc thực hiện Nghị quyết 26.

Việc đề xuất ban hành nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để định hướng sự phát triển của lĩnh vực này trong thời gian tới, giúp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm cơ cấu lại nông nghiệp gắn chặt hơn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, gắn với đô thị hóa.

Thu Hằng        

Phấn đấu đến 2025 kinh tế số chiếm 20% GDP

Phấn đấu đến 2025 kinh tế số chiếm 20% GDP

Chiều nay (12/11), các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.