Nghị quyết Trung ương

Cập nhập tin tức Nghị quyết Trung ương

Bộ TT&TT học tập, quán triệt nghị quyết TƯ 5

Chiều nay, Đảng bộ Bộ TT&TT tổ chức hội nghị về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị TƯ 5 khóa 12.

Chính phủ ngăn chặn 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' trong nội bộ

Chính phủ vừa ra nghị quyết ban hành chương trình hành động về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống... trong nội bộ.