- Chiều nay, Đảng bộ Bộ TT&TT tổ chức hội nghị trực tuyến tới 13 điểm cầu về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị TƯ 5 khóa 12.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó bí thư Đảng ủy khối các cơ quan TƯ Trần Hồng Hà truyền đạt các nội dung: Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN.

{keywords}
Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm

Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm, hội nghị lần này sẽ giúp các cán bộ, đảng viên của Bộ TT&TT hiểu đầy đủ, đúng đắn và sâu sắc hơn 3 nghị quyết quan trọng này.

“Hiện nay, Đảng bộ Bộ TT&TT đang phải chỉ đạo, lãnh đạo những vấn đề rất mới, phức tạp như cơ cấu lại các DNNN, đang tổng kết đánh giá, sửa đổi bổ sung luật CNTT trong bối cảnh đang chuyển đổi sang nền kinh tế số, chuẩn bị cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

3 nghị quyết này sẽ như kim chỉ nam định hướng những hành động, đề xuất của ngành TT&TT”, Thứ trưởng Phan Tâm nói.

Thứ trưởng lưu ý sau khi học tập phải triển khai, đưa 3 nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị chuyên biệt của Bộ TT&TT.

Theo Thứ trưởng, việc học tập, quán triệt chỉ là 1 phần. Quan trọng là từng chi bộ, đảng viên phải tự học tập, đào sâu nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn công tác để nghị quyết và các chương trình hành động đi vào cuộc sống. 

"Đề nghị Bí thư các Đảng ủy, chi bộ trực thuộc, chi bộ cơ sở phải đưa các nội dung học tập quán triệt, chương trình hành động vào sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ thường xuyên để làm cụ thể hóa hơn, sâu sắc hơn các nội dung học tập, quán triệt. Cần nghiêm túc quán triệt, học tập nghị quyết trong các hoạt động hàng ngày”, Thứ trưởng yêu cầu.

Nghị quyết Hội nghị TƯ 5 về phát triển kinh tế tư nhân

Nghị quyết Hội nghị TƯ 5 về phát triển kinh tế tư nhân

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 (khóa 12) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Nghị quyết TƯ 5 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN

Nghị quyết TƯ 5 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN

Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khoá 12 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Kinh tế tư nhân: Động lực quan trọng của kinh tế thị trường định hướng XHCN

Kinh tế tư nhân: Động lực quan trọng của kinh tế thị trường định hướng XHCN

Ban chấp hành TƯ thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận của TƯ, đặc biệt là nhất trí ban hành 3 nghị quyết liên quan kinh tế.

Hương Quỳnh