ngoại giao kinh tế

Cập nhập tin tức ngoại giao kinh tế

Thủ tướng: Ngoại giao kinh tế phải có những đột phá trong năm 2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngoại giao kinh tế phải có những đột phá trong năm 2024 với tinh thần: "Đổi mới trong tư duy, sáng tạo trong sách lược, thống nhất trong nhận thức và hành động; cơ hội phải nắm bắt, vướng mắc phải tháo gỡ..."

Thủ tướng yêu cầu hoạt động ngoại giao bám sát nhu cầu trong nước

Giao nhiệm vụ cho cán bộ ngoại giao, Thủ tướng nhấn mạnh, trong thu thập thông tin phải hướng đến những thông tin người dân, doanh nghiệp, Đảng, Nhà nước cần, "lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ".

Ngoại giao kinh tế cần tranh thủ mọi cơ hội để thúc đẩy các động lực tăng trưởng

Chiều 3/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị đẩy mạnh triển khai công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước 6 tháng cuối năm 2023 do Bộ Ngoại giao tổ chức.

Thủ tướng: Phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong của đối ngoại, phục vụ phát triển đất nước

Thủ tướng nhất trí với chủ đề hành động năm 2023 của ngành Ngoại giao là "Đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, sáng tạo, vượt mọi thách thức, phát huy vai trò tiên phong của công tác đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước".

Kinh tế trở thành nhiệm vụ trọng tâm của đối ngoại

Công tác ngoại giao kinh tế luôn đồng hành với cả nước, tiếp tục được đẩy mạnh, trở thành nhiệm vụ trung tâm của toàn ngành cũng như của tất cả 94 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Quyết liệt xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, thúc đẩy động lực kinh tế

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục quyết liệt xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển; thúc đẩy 3 động lực của nền kinh tế gồm tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu...