ngồi giữa đường

Cập nhập tin tức ngồi giữa đường

Đang rẽ quay đầu, tài xế tá hỏa thấy hai bà cháu ngồi hóng gió sát bánh ô tô

Hai bà cháu ngồi hóng gió ngay giữa khúc cua vào thời điểm nhá nhem tối, đúng lúc chiếc ô tô bắt đầu rẽ để quay đầu.