người chưa thành niên

Cập nhập tin tức người chưa thành niên

Quyền yêu cầu thay đổi hộ tịch của người chưa thành niên

Người chưa thành niên có quyền yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch cho chính bản thân mình hay không?

Trong 5 năm, hơn 35 nghìn bị can trẻ vị thành viên phạm tội

Từ năm 2009 đến hết tháng 6/2014, bị can là trẻ vị thành niên phạm tội, chiếm khoảng hơn 16% tổng bị can phạm tội hình sự”, Trung tâm Nghiên cứu Tội phạm học và điều tra tội phạm, HV CSND cho biết.