Người dân Tây Ninh trực tiếp đi làm thẻ CCCD gắn chip. Ảnh: báo Tây Ninh

Việc đăng ký cư trú bao gồm: khai báo thường trú, khai báo tạm trú, thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng. Việc cấp CCCD bao gồm: cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ, cấp giấy xác nhận số CMND khi đã được cấp thẻ CCCD. 

Theo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Tây Ninh, việc triển khai các dịch vụ này trên Cổng dịch vụ công trực tuyến mang lại cho người dân sự thuận tiện, nhanh chóng, đơn giản hoá thủ tục, đồng thời làm giảm áp lực hồ sơ giấy tờ công việc cho các cơ quan quản lý nhà nước. 

Người dân và doanh nghiệp có thể giải quyết thủ tục hành chính ở mọi lúc, mọi nơi, làm giảm thời gian gửi nhận hồ sơ, không phải đi lại nhiều lần, không mất thời gian chờ đợi, và tăng tính minh bạch của các cơ quan cung cấp dịch vụ. Bên cạnh đó, sau khi đăng ký trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, người dân có thể theo dõi trạng thái hiện tại của quy trình giải quyết hồ sơ mà mình đăng ký.  

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, khi người dân đăng ký cư trú, cấp CCCD qua dịch vụ công trực tuyến sẽ khai thác thông tin dữ liệu dân cư, qua đó tự kiểm tra lại thông tin, nếu có gì sai lệnh hoặc thiếu thông tin thì có thể đề nghị ngay cơ quan Công an chỉnh sửa, cập nhật dữ liệu kịp thời. 

Đại diện Công an tỉnh cũng nhấn mạnh, việc ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử để phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến này luôn tuân thủ chặt chẽ quy trình nghiệp vụ, thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật thông tin công dân. 

Danh mục 25 dịch vụ công thiết yếu được cung cấp trên nền tảng số

Để thực hiện chuyển đổi số toàn dân, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, trong đó có phê duyệt kèm theo danh mục 25 dịch vụ công thiết yếu. 

Nhằm thực hiện được 25 dịch vụ công thiết yếu nêu trên trên nền tảng số, không sử dụng giấy tờ trong cải cách hành chính, không phải đến cơ quan hành chính nhà nước để nộp hồ sơ như trước đây, UBND tỉnh Tây Ninh đã đề nghị tất cả người dân trên địa bàn tỉnh tiến hành đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia của mình và tuyên truyền cho người thân biết, đăng ký để có thể sử dụng được tài khoản dịch vụ công của mình trong việc thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến. 

Việc đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia được hướng dẫn tại: https://rd.zapps.vn/detail/1208242721877709843?zl3rd=815789662550058820&id=d38c9c45dc00355e6c11&zarsrc=5 

Linh Chi