D.T (Theo Newsflare)

Người mẹ giật lại con từ kẻ bắt cóc táo tợn

Người mẹ giật lại con từ kẻ bắt cóc táo tợn

Những kẻ bắt cóc đã có hành động cực kỳ liều lĩnh khi thực hiện vụ bắt cóc trẻ em ngay giữa ban ngày trên đường phố.