người phương Tây

Cập nhập tin tức người phương Tây

Người ngoại quốc sống và làm việc ra sao ở Triều Tiên?

Những người nước ngoài sống ở Triều Tiên có thể chia làm hai nhóm: người phương Tây và người Trung Quốc.

Người phương Tây cần tình yêu, người phương Đông cầu sức khỏe

Theo một khảo sát mới đây, người phương Tây muốn tình yêu, còn người phương Đông lại muốn sức khỏe.