người sơ tán Ukraine

Cập nhập tin tức người sơ tán Ukraine

Sự cố máy tính làm gián đoạn dịch vụ đường sắt tại châu Âu, châu Á

Vấn đề lỗi mạng đã khiến một loạt chuyến tàu phải lùi giờ hoặc hủy chuyến tại Ba Lan, một tuyến đường quan trọng đưa lương thực cho người sơ tán Ukraine.