người tiêu dùng Việt

Cập nhập tin tức người tiêu dùng Việt

Hàng Việt cho người Việt, học Nhật Bản 'làm cho cha mẹ mình dùng'

Chuyện người Việt Nam dùng hàng Việt Nam là chuyện bình thường, là xu hướng chung. Nhưng đã đến lúc chúng ta phải chuyển kêu gọi dùng hàng Việt từ lòng yêu nước sang dùng vì chất lượng tốt.

Niềm tin - ‘chất keo’ gắn kết khách hàng với doanh nghiệp

Nếu tạo được niềm tin nơi đối tác, doanh nghiệp sẽ tiết giảm được thời gian và tiền bạc để duy trì các mối quan hệ với nhà cung cấp. Nếu tạo được niềm tin với khách hàng, doanh nghiệp sẽ khẳng định vị thế thương hiệu trên thị trường.

Bảo vệ thương hiệu Việt, bảo vệ người tiêu dùng Việt

Người tiêu dùng thông thái vốn đặt ra 3 tiêu chí cơ bản khi lựa chọn hàng hóa, ngoài yếu tố: rẻ, bền, đẹp thì giờ đây còn chọn thêm yếu tố môi trường và yếu tố “lòng yêu nước”.