- Người Việt Nam tại Mỹ có trình độ học vấn thấp hơn mức trung bình của dân nhập cư nói chung cũng như người dân Mỹ nhưng mức thu nhập trung bình của người Việt lại cao hơn.

Một bài viết được đăng tải trên website của Viện Chính sách di dân Hoa Kỳ (MPI) mới đây cho biết, tính đến năm 2014, có khoảng 1,3 triệu người Việt Nam sinh sống tại Mỹ, chiếm 3% trong tổng số 42,4 triệu người nhập cư của quốc gia.

Cộng đồng người Việt là cộng đồng nhập cư lớn thứ 6 tại Mỹ, sau Mexico, Ấn Độ, Trung Quốc, Philipoines và El Salvador.

{keywords}
Với 1,3 triệu người (2014), người Việt là cộng đồng nhập cư lớn thứ 6 tại Mỹ.

Cũng theo bài viết này, về giáo dục, người nhập cư Việt Nam có trình độ học vấn thấp hơn một chút so với trình độ trung bình của dân nhập cư nói cũng như người dân Mỹ.

Cụ thể, trong năm 2014, có khoảng 25% người Việt nhập cư (tuổi 25 trở lên) có bằng cử nhân hoặc cao hơn. Tỉ lệ này của nhóm dân nhập cư nói chung là 29% và với người dân Mỹ là 30%.

Thống kê cũng cho thấy, phần đông người Việt nhập cư không thành thạo tiếng Anh.

Trong năm 2014, có khoảng 67% người nhập cư Việt Nam tại Mỹ (trên 5 tuổi) thừa nhận họ không nói được tiếng Anh thành thạo. Tỉ lệ trung bình ở dân nhập cư tại Mỹ là 50%.

Mặc dù vậy, mức thu nhập của người Việt tại Mỹ cao hơn so với người dân nhập cư nói chung và cả người dân Mỹ

Trong năm 2014, thu nhập hộ gia đình trung bình của người Việt tại Mỹ là 59.933 USD. Trong khi đó, mức trung bình của dân nhập cư nói chung là 49.487 USD còn người dân Mỹ là 54.565 USD.

Bên cạnh đó, năm 2014, chỉ 14% người Việt nhập cư thuộc diện nghèo. Trong khi tỉ lệ này ở dân nhập cư nói chung là 19% còn người dân Mỹ là 15%.

Cũng theo bài viết, năm 2014, khoảng 67% những người Việt nhập cư (tuổi từ 16 trở lên) tham gia các lực lượng lao động dân sự. Tỉ lệ này đối với nhóm người nhập cư là 66% và người dân bản địa là 62%.

Người Việt chủ yếu tham gia các ngành nghề dịch vụ (31%), sản xuất, vận chuyển (19%).

Lê Văn