nguồn lực

Cập nhập tin tức nguồn lực

Nguồn lực ‘vàng’ và nỗi lo lỡ cơ hội

Một quốc gia không bứt phá trong giai đoạn “dân số vàng”, sẽ không bao giờ trở thành nước phát triển. Cơ hội “vàng” sẽ bị bỏ lỡ nếu không tăng tốc đầu tư vào con người với đội ngũ lao động có kỹ năng.