Nguyễn Công Nghĩa

Cập nhập tin tức Nguyễn Công Nghĩa

Cứ ‘thấy gì làm nấy” thì đến “mùa quýt” mới cải tổ

Sự đầu tư cho tuyến đầu đúng đắn hoàn toàn giảm áp lực cho các tuyến sau, đồng thời giúp cho người bệnh sử dụng tốt nhất quyền lợi bảo hiểm y tế. Đó là giải pháp giảm tải bền vững.    

Chất xám về hay ở chung qui là dằng dai lợi ích

Nếu có bệ phóng thì việc trở về là một lựa chọn tuyệt vời. Nhưng nếu không có cơ hội, thì lời hiệu triệu trở về để cống hiến là lỗi thời trong một thế giới phẳng.

Chất xám ở, chất xám về và những điều chưa nói hết

Sự lưỡng lự, tính toán về hay ở thường xuyên chỉ gặp ở du học sinh Việt Nam và Trung Quốc, những người chịu ảnh hưởng rất nhiều từ gia đình và các định kiến xã hội.        

Khi trường học thành nơi tận thu tinh vi

Việc thu BHYT học sinh thông qua nhà trường, thực chất là một hình thức khoán để tận thu ở mức độ tinh vi mà gia đình học sinh.    

Nếu dám làm thử, VN đã không chậm 10 năm

Đã có những tín hiệu tốt cho thấy Chính phủ bắt đầu nhận thấy và mở đường cho cổ phần hóa bệnh viện như là con đường tất yếu.

Không cải thiện xếp hạng, Việt Nam sẽ đi sau Campuchia

Nếu không thay đổi, chắc chắn y học Việt Nam sẽ ngày càng tụt hậu, ngay cả so sánh với Campuchia khi họ hiện nay đã tiếp cận và thực hiện các chương trình của Úc.

Phong trào đã lấn át phản biện nghiêm túc

Bản thân người viết cũng đã từng tham gia hội thao với tư cách thí sinh, và thực sự lấy làm tiếc vì đã tham gia, cùng với một số góp ý nhưng không mang lại sự thay đổi.

Ta đi làm ở Tây và sự thực của 'Thiên đường'

Trừ các sinh viên có học bổng, quyết định du học cần đến những cân nhắc về mọi mặt với những thông tin chính xác.            

Công chức HN và tiến sĩ ngoại tỉnh

Những quy định về hộ khẩu và ưu tiên vẫn mang hình ảnh của đặc quyền. Và có đặc quyền thì sẽ có chạy chọt để được hưởng đặc quyền ấy.