Nguyễn Đăng Tấn

Cập nhập tin tức Nguyễn Đăng Tấn

Những đợt sóng của tình yêu

Mới đây tại Hà Nội diễn ra bàn tròn nghệ thuật về tập thơ Bóng đời của tác giả Nguyễn Đăng Tấn, do Diễn đàn Văn chương & Cuộc sống tổ chức. 

Chúng ta có dám minh bạch không?

Theo qui luật khi không có thông tin chính thức thì lập tức kẻ thù sẽ lợi dụng và lái sang chiều hướng khác.

Cần rút ngắn “con đường dài nhất Việt Nam”

Chúng ta đã có quá nhiều lời hứa, quá nhiều chính sách, quá nhiều quyết tâm nhưng không thành hiện thực.

Có phải kỷ luật là hết người tài?

Cái thời kỷ luật lấy đâu ra người làm việc còn không, khi một chính phủ liêm chính?

Quốc hội kiểm soát được quyền lực mới hoàn thành nhiệm vụ

Quốc hội phải là nơi kiểm định, nơi chỉ ra những khiếm khuyết của chính phủ, của thành viên chính phủ trong điều hành phát triển.

Hồn cốt quê hương

Đình làng như một lời hẹn sum họp. Tuổi thơ và kỷ niệm, tình yêu và những đêm trăng …, tất cả thành máu thịt, thành một thứ văn hóa làng không thể nào thiếu được.

Chúng ta có dám thừa nhận yếu kém?

Sòng phẳng với lịch sử, sòng phẳng với chính thực tiễn kinh tế để từ đó mới mong tìm ra đường hướng, giải pháp.

Cùng điểm xuất phát, có nước đã tiến lên thần kỳ

Định hướng XHCN được hiểu như thế nào? Đây là luận điểm còn nhiều tranh luận, còn nhiều phản biện nhất. Đó cũng là tất yếu trên con đường tìm ra chân lý.

Khi tiền mừng tuổi thành 'công cụ'

 Ngày nay mỹ tục “lì xì” đã biến dạng một cách ghê gớm.

Khi phóng nhanh, vượt ẩu là chuyện... thường ngày

Hình như ở xã hội ta, chuyện phóng nhanh vượt ẩu, giành đường, lạng lách đánh võng là chuyện “bình thường”.