nguyên tố

Cập nhập tin tức nguyên tố

Nhà khoa học VN, tác giả phản hạt sigma-âm

Thông tin phát hiện 4 nguyên tố mới nặng nhất trong bảng tuần hoàn Mendeleev bỗng gợi lại câu chuyện nhà phát minh nước ta trong lĩnh vực nghiên cứu vật lý hạt nhân và hạt cơ bản.

Bốn nguyên tố mới đã có chủ, chưa có tên

Hiệp hội quốc tế hóa cơ bản và ứng dụng (IUPAC), ngày 30/12/2015 đã chính thức tuyên bố chấp nhận công phát minh 4 nguyên tố mới trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học mang tên Mendeleev.