Nguyễn Xuân Anh bị kỷ luật

Cập nhập tin tức Nguyễn Xuân Anh bị kỷ luật

Cán bộ chín ép, chín nhanh thành chín rụng

Khi Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh bị kỷ luật cách chức, dư luận bày tỏ sự đồng tình với Trung ương.