Nhà báo Bông Mai

Cập nhập tin tức Nhà báo Bông Mai

Bông Mai kết thúc hành trình 99 ngày xuyên Việt

Bông Mai vừa thực hiện thành công hành trình 99 ngày xuyên Việt. Nữ nhà báo đã thực sự được sống những tháng ngày rực rỡ.