Theo báo cáo của Hội, trong năm 2018 và quý 1/2019, có 1922 hội viên gia nhập Hội, thành lập 1 Liên chi Hội và 13 Chi hội, xóa tên 312 hội viên… 

Năm 2018, cơ quan TƯ Hội đã thực hiện hiệu quả các hoạt động, từ công tác xây dựng hội đến công tác nghiệp vụ, tổ chức nhiều sự kiện, các khóa tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ.

Cụ thể đây là năm các cấp Hội được ghi nhận là có nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả trong công tác xây dựng tổ chức Hội với nhiều nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt. 

{keywords}
Hội Nhà báo VN tổ chức hội nghị tổng kết công tác hoạt động năm 2018 và triển khai phương hướng công tác năm 2019 tại TP Cần Thơ

Đặc biệt, Hội đã quan tâm, tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 -2015. Bên cạnh đó chú trọng rà soát tổ chức bộ máy và chất lượng hội viên, quan tâm chất lượng sinh hoạt của hội viên là phóng viên thường trú tại các địa phương.

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành luôn bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, văn bản của Nhà nước về công tác báo chí, về hoạt động Hội và Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam để chủ động đề ra chương trình công tác sát đúng, kịp thời, hiệu quả…

{keywords}
Các đại biểu tham dự hội nghị 

 

{keywords}
 Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo trao đổi với các đại biểu tại hội nghị 

Các cấp Hội từ Trung ương tới địa phương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy vai trò người đứng đầu trong thực hiện nhiệm chính trị của đơn vị, tạo bước chuyển tích cực trong hoạt động của Hội. Chính vì vậy, những sự kiện trọng tâm và nổi bật trong năm 2018 được tổ chức thành công tốt đẹp.

Hoạt động Hội ở các cấp Hội ngày càng chuyên môn và đi sâu, vai trò, uy tín của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng tăng cường trong đời sống báo chí và đời sống xã hội.

Tuy vậy, trong công tác còn một số bất cập, hạn chế như: trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, hội viên chưa cao trong thực hiện các phong trào do Trung ương Hội phát động. Ngoài ra, còn xảy ra hiện tượng vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp người làm báo phải xử lý kỷ luật, thu hồi thẻ nhà báo, thẻ hội viên, khai trừ khỏi Hội.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội nhà báo VN Thuận Hữu cho biết, năm 2018 là năm thứ 3 các cấp Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam, năm thứ 2 thực hiện Luật Báo chí và 10 điều Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam trong điều kiện nhiều thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn, thách thức.

{keywords}
Chủ tịch Hội nhà báo VN Thuận Hữu phát biểu tại hội nghị 

Được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự cố gắng nỗ lực, đồng thuận của các cấp Hội và toàn thể hội viên, trong năm 2018, tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận trên các lĩnh vực.

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 là thực hiện tốt Luật Báo chí, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, kiện toàn tổ chức Hội và đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới; tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 37 của Ban Bí thư.

Chuẩn bị các nội dung cho Đại hội Hội Nhà báo các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc HNBVN lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, báo chí đất nước ta càng khẳng định vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, là công cụ sắc bén góp phần tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

{keywords}
Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn ghi nhận những đóng góp tích cực của Hội Nhà báo, năm qua, Hội đã có nhiều cố gắng trong công tác tập hợp, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

Nhiều nhà báo đã trở thành những tấm gương sáng, nỗ lực quên mình vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao vai trò, tính hiệu quả của Hội Nhà báo Việt Nam trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với việc triển khai thực hiện Luật báo chí 2016 và 10 điều Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam”.

Việc Hội Nhà báo Việt Nam thành lập Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp các cấp Hội từ Trung ương xuống các địa phương; quy tắc sử dụng mạng xã hội; quản lý phóng viên, hội viên thường trú tại địa phương; phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời xử lý vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp; bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên, nhà báo; tăng cường quản lý báo chí có hiệu quả, khắc phục tình trạng “Sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ” … góp phần tạo chuyển biến mới trong hoạt động của Hội.

Nhiều nhà báo tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, không quản hiểm nguy, khó khăn, gian khổ, dũng cảm, xâm nhập thực tế, kịp thời đưa tin các sự kiện nóng, các vấn đề bức xúc, thiên tai, bão lũ… làm phóng sự điều tra về các vụ án hình sự, tham nhũng, tiêu cực.

Tuy nhiên, ông Mẫn cũng thẳng thắn nhìn nhận, hoạt động báo chí và Hội Nhà báo vẫn còn những hạn chế.

Một số cơ quan báo chí hoạt động, thông tin không đúng với tôn chỉ, mục đích, không đúng đối tượng phục vụ, thông tin không phù hợp với lợi ích của đất nước, của nhân dân; tình trạng chạy theo yếu tố thương mại, lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân, đưa tin một chiều, giật gân, câu khách.

Một số nhà báo viết bài thiếu tính xây dựng, thể hiện quan điểm tiêu cực trên mạng xã hội; một số văn phòng đại diện, phóng viên, hội viên thường trú và đội ngũ cộng tác viên hoạt động không đúng chức năng, nhiệm vụ, gây tác động xấu đến dư luận xã hội.

Ông Mẫn yêu cầu các cơ quan báo chí phải nhận thức rõ những xu hướng báo chí đa phương tiện, báo chí công nghệ và nguy cơ bị truyền thông xã hội chi phối, phụ thuộc và bị dẫn dắt bởi các tin tức giả mạo, vì vậy, báo chí phải chủ động, đổi mới để có bước phát triển cho phù hợp.

Đối với Hội Nhà báo Việt Nam, ông Mẫn cũng yêu cầu, cần phát huy hơn nữa vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, động viên, cổ vũ người làm báo hoàn thành tốt trọng trách của mình…

Chú trọng công tác chăm lo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ người làm báo có phẩm chất chính trị vững vàng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ giỏi, không ngừng học tập, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, cập nhật công nghệ làm báo hiện đại để sáng tạo nên những tác phẩm báo chí mang tính chuyên nghiệp, tính nhân văn, tính chiến đấu. Các cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm các hành vi cản trở, đe dọa, xâm phạm với mọi hình thức đối với nhà báo trong thực thi nhiệm vụ

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng, tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng thật sự là ngôi nhà chung của những người làm báo cả nước.

Tổ chức ‘hội nghị Diên Hồng’ bàn giải pháp giúp báo chí phát triển

Tổ chức ‘hội nghị Diên Hồng’ bàn giải pháp giúp báo chí phát triển

Bộ TT&TT sẽ tổ chức “hội nghị Diên Hồng” với các tổng biên tập để bàn các giải pháp giúp báo chí phát triển.

Thiện Chí