nhà đất công

Cập nhập tin tức nhà đất công

Đà Nẵng: Cận cảnh loạt nhà, đất công sản vị trí vàng sắp được chuyển giao

Đà Nẵng chuyển giao 10 cơ sở nhà, đất công sản cho các quận, huyện xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, trung tâm văn hóa.

Hà Nội lại 'nóng' việc sử dụng nhà đất công

Quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất là một trong những lĩnh vực quan trọng của thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, công tác quản lý còn bất cập, lãng phí, cần phải chấn chỉnh, khắc phục, tránh thất thoát ngân sách.

Nhà đất công dôi dư sẽ được xử lý như thế nào?

Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ mới ban hành quy định việc sắp xếp lại xử lý tài sản công

Hà Nội ‘siết’ quản lý trụ sở làm việc và nhà, đất công

Hà Nội yêu cầu các sở ngành và đơn vị liên quan báo cáo về kết quả thực hiện phương án sắp xếp xử lý các cơ sở nhà đất và trụ sở làm việc cơ sở hoạt động sự nghiệp

Hà Nội: Chấm dứt ngay cho thuê, mượn; tạm dừng chuyển mục đích nhà đất công

Hà Nội yêu cầu chấm dứt ngay việc cho thuê cho mượn hợp tác liên doanh liên kết không đúng quy định của pháp luật đối với các cơ sở nhà đất được giao quản lý sử dụng