UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định phê duyệt giá khởi điểm tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất tại địa chỉ số 245 Phan Đình Phùng, P.2, TP.Đà Lạt. Đây là cơ sở cũ của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng. 

Cụ thể, giá khởi điểm cho công trình nhà phố 4 tầng có diện tích sử dụng 513,84m2 và 105,8m2 đất ở tại đô thị là 21,5 tỷ đồng. Trong đó, nhà phố liền kề 4 tầng với chất lượng còn lại khoảng 76% được định giá 2,7 tỷ đồng; còn phần đất ở có giá 18,7 tỷ đồng, tương ứng đơn giá 177,4 triệu đồng/m2. 

Cơ sở cũ của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng có giá khởi điểm 21,5 tỷ đồng. (Ảnh: G.G)

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm về quy trình, hồ sơ, thủ tục xác định giá khởi điểm và sự phù hợp của giá khởi điểm so với giá thị trường tại thời điểm thẩm định giá. 

Đồng thời, tổ chức đánh giá, lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và giám sát việc thực hiện đấu giá đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định. 

Ngoài nhà đất trên, UBND tỉnh Lâm Đồng đang chỉ đạo các sở, ngành liên quan thực hiện thủ tục bán đấu giá hơn 40 nhà đất công, chủ yếu tập trung tại TP.Đà Lạt. 

Trong đó, đã duyệt giá khởi điểm 9 nhà đất với hơn 510 tỷ đồng; đang thẩm định 6 nhà đất; chưa xây dựng phương án đấu giá 27 nhà đất. 

Những cơ sở nhà đất đã duyệt giá khởi điểm gồm: 5 nhà đất tại TP.Đà Lạt (số 01 Triệu Việt Vương, số 72 Ba Tháng Hai, số 14 Phan Đình Phùng, số 01 Yersin và số 245 Phan Đình Phùng); 3 nhà đất tại huyện Đức Trọng (Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Phòng giáo dục và Đào tạo huyện, Trung tâm Kế hoạch hoá gia đình); và Huyện đội huyện Đơn Dương.