Tính đến ngày 13/7, có 51 bộ hồ sơ của các nhà đầu tư, liên danh nhà đầu tư trong và ngoài nước dự tuyển bước sơ tuyển 7/8 dự án cao tốc Bắc - Nam thực hiện theo hình thức PPP.

Trong đó có 15 nhà đầu tư Việt Nam, 27 nhà đầu tư nước ngoài và 9 liên danh nhà đầu tư Việt Nam - Trung Quốc.

Dự án Nha Trang - Cam Lâm có số lượng nhà đầu tư, liên danh nhà đầu tư trong nước tham gia nộp hồ sơ dự sơ tuyển nhiều nhất. Trong 8 nhà đầu tư nộp hồ sơ có 4 nhà đầu tư trong nước và 2 liên danh nhà đầu tư giữa Việt Nam -Trung Quốc.

{keywords}
Một số nhà đầu tư trong nước liên danh với Trung Quốc làm cao tốc Bắc - Nam

Hai liên danh nhà đầu tư Việt Nam - Trung Quốc gồm: Liên danh công ty Phương Thành - công ty TNHH Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc - công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Truyền thông Đường sắt Trung Quốc; Liên danh Hùng Thắng - công ty TNHH Xây dựng Đường sắt Trung Quốc - công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đường sắt Trung Quốc - công ty PTE Ltd.

4 nhà đầu tư và liên danh trong nước gồm: Vinaconex; Liên danh CIENCO4 - công ty 194 - Thuận An; Liên danh Tập đoàn đầu tư xây dựng Trung Nam - Tập đoàn Sơn Hải - Tổng công ty xây dựng và kỹ thuật Trung Nam; Liên danh Tập đoàn IDICO - Cường Thuận.

Trong 7 dự án cao tốc Bắc Nam thực hiện theo hình thức PPP, chỉ có duy nhất dự án cao tốc QL45 - Nghi Sơn không có bất cứ nhà đầu tư, liên danh nhà đầu tư nào của Việt Nam nộp hồ sơ dự tuyển.

Dự án cao tốc có nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước nộp hồ sơ dự tuyển nhất là Mai Sơn - QL45  với 11 nhà đầu tư. Tiếp đến là dự án Diễn Châu - Bãi Vọt có 10 nhà đầu tư.

Dự án Nha Trang - Cam Lâm  cũng có 8 nhà đầu tư tham gia, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Nghi Sơn - Diễn Châu mỗi dự án có 6 nhà đầu tư. Dự án QL45 - Nghi Sơn và dự án Vĩnh Hảo - Phan Thiết đều có 5 nhà đầu tư nộp hồ sơ.

Được biết, sau khi mở thầu bước sơ tuyển nhà đầu tư, các Ban QLDA sẽ tiến hành chấm sơ tuyển để đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư theo các tiêu chí quy định trong hồ sơ mời thầu.

Cụ thể, Bộ GTVT sử dụng phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100. Trong đó, mức điểm năng lực về tài chính của nhà đầu tư chiếm 60 điểm; năng lực về kinh nghiệm của nhà đầu tư chiếm 30 điểm và phương pháp triển khai dự án của nhà đầu tư chiếm 10 điểm.

Mỗi dự án sẽ lựa chọn tối đa 5 nhà đầu tư được tính theo thang điểm từ cao xuống thấp.

Đại diện vụ Đối tác công tư (PPP - Bộ GTVT) cho biết, quan trọng nhất là phải chọn được nhà đầu tư tốt, thực sự có năng lực.

Việc đấu thầu chọn nhà đầu tư phải đúng quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi ích họp pháp, đảm bảo lợi ích quốc gia.

Dự án cao tốc Bắc - Nam dài 654km, được chia thành 11 dự án thành phần, trong đó có 8 dự án thực hiện theo hình thức PPP, loại hợp đồng BOT.

Dự án có tổng mức đầu tư 102.513 tỷ đồng, gồm 51.702 tỷ đồng vốn BOT và 50.812 tỷ đồng vốn Nhà nước.

Lộ diện nhà đầu tư nước ngoài dự thầu cao tốc Bắc - Nam

Lộ diện nhà đầu tư nước ngoài dự thầu cao tốc Bắc - Nam

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài tham gia dự thầu 8 dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam theo hình thức đối tác công tư (PPP). Một nhà đầu tư đến từ Trung Quốc dự thầu 2 dự án.

Vũ Điệp