Trạm bơm Cầu Mượu (xã Nam Giang, huyện Nam Đàn) lấy nước từ sông Đào bơm vào nhà máy nước Hưng Vĩnh (phường Đông Vĩnh, TP Vinh, thuộc công ty CP cấp nước Nghệ An) để sản xuất nước sạch bán cho người dân.

Nhiều người dân cho rằng nguồn nước ở sông Đào thường xuyên bị ô nhiễm, không đủ tiêu chuẩn đầu vào.

Ngày 26/4, UBND tỉnh có thông báo số 261/TB-UBND “Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh về tình hình hoạt động cấp nước thô và sản xuất, kinh doanh nước sạch trên địa bàn TP Vinh và vùng phụ cận”.

{keywords}
 Dòng sông Đào được lấy mẫu quan trắc có nhiều thông số vượt mức để sử dụng nước sinh hoạt

Trong kết luận này, UBND tỉnh chỉ đạo công ty CP cấp nước Nghệ An “không sử dụng nguồn nước sông Đào bị ô nhiễm, không đảm bảo vệ sinh để sản xuất nước sinh hoạt”.

Ông Lê Đình Hoan - thành viên HĐQT công ty CP cấp nước Nghệ An cho rằng, chỉ khi nguồn nước sông Đào bị ô nhiễm, không đảm bảo vệ sinh thì đơn vị mới bị cấm sử dụng, còn thông báo số 261/TB-UBND không kết luận nước sông Đào bị ô nhiễm.

Hiện tại, công ty CP cấp nước Nghệ An có quyền khai thác, sử dụng nguồn nước thô từ sông Đào theo quyết định số 2295/QĐ.UBND-NN ngày 4/7/2007 và giấy phép số 390/GP-UBND ngày 29/1/2015 của UBND tỉnh để phục vụ sản xuất nước sinh hoạt.

{keywords}
Trụ sở công ty CP cấp nước Nghệ An

 

{keywords}
UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo công ty CP cấp nước Nghệ An “không sử dụng nguồn nước sông Đào bị ô nhiễm, không đảm bảo vệ sinh để sản xuất nước sinh hoạt”

Mỗi tháng 1 lần, trung tâm Y tế dự phòng (Sở Y tế) đều lấy mẫu nước thô tại trạm bơm nước cầu Mượu kiểm nghiệm, phân tích. Ông Hoan khẳng định, các chỉ số nước kiểm nghiệm lâu nay đều đạt tiêu chuẩn cho phép.

Tuy nhiên, theo phiếu kết quả thử nghiệm của trung tâm Y tế dự phòng vào tháng 3/2019 cho thấy, chỉ số nitrit (NO2-) trong mẫu nước lấy từ sông Đào là 0,089 mg/L, vượt ngưỡng cho phép 0,05 mg/L.

Bác sĩ Chu Trọng Trang - Phó giám đốc trung tâm Y tế dự phòng Nghệ An cho biết, chỉ số NO2- thể hiện tạp chất hữu cơ trong nước. Chỉ số này cao chứng tỏ tạp chất hữu cơ phân hủy từ xác động vật, thực vật trong nước cao, có thể gây ra các bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng”.

{keywords}
Kết quả quan trắc mẫu nước sông Đào tháng 3/2019, có 7/37 thông số vượt mức cho phép để sử dụng cho nước sinh hoạt

Ngoài ra, kết quả thử nghiệm số QK: 238/19, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (QCVN 08-MT:2015/BTNMT) của trung tâm quan trắc TN&MT (Sở TN&MT Nghệ An) cho thấy, từ ngày 1/3-28/3/2019 mẫu nước mặt sông Đào tại trạm bơm cầu Mượu có 7/37 thông số thí nghiệm (A1) vượt mức tiêu chuẩn để sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Số liệu trong năm 2018, các lần quan trắc ở sông Đào cho thấy có nhiều chỉ số không đạt để sử dụng xử lý nước sinh hoạt.

Giải thích về việc chỉ số nước đầu vào không đạt tiêu chuẩn nhưng vẫn sử dụng, ông Hoan cho rằng, việc xác định nước từ sông Đào ô nhiễm hay không phải quan trắc tự động, liên tục. Nếu chỉ đo đạc một thời điểm nào đó rồi đưa ra kết luận là chưa chính xác.

Nguồn nước thô sau khi đưa về nhà máy sẽ phải qua hệ thống xử lý, lắng lọc. Khi nguồn nước đầu ra đủ điều kiện sạch, đạt các chỉ số mới bán cho người dân sử dụng.

Doanh thu tăng vọt

Công ty CP cấp nước Nghệ An (tiền thân là nhà máy nước Vinh) có vốn điều lệ 295 tỷ đồng. Công ty được cổ phần hóa vào năm 2015, hiện UBND tỉnh đang nắm giữ 51% cổ phần.

Theo báo cáo tài chính của công ty, quý 1/2019, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 56,4 tỷ đồng, cao hơn quý 1 năm 2018 gần 12 tỷ đồng (44,6 tỷ đồng)

Nhà máy rác tại Đồng Nai từng chứa chất thải của công ty AB Mauri

Nhà máy rác tại Đồng Nai từng chứa chất thải của công ty AB Mauri

Sau khi bị đình chỉ hoạt động, công ty AB Mauri đã có hợp đồng vận chuyển chất thải của mình đến nhà máy xử lý tại huyện Tân Phú trong gần 2 năm.

Phạm Tâm - Quốc Huy