Nhà tiên tri Nostradamus

Cập nhập tin tức Nhà tiên tri Nostradamus

Những vần thơ tiên tri ứng nghiệm gây sợ hãi của Nostradamus

Các bài thơ của Nostradamus thường ẩn giấu những lời tiên tri trùng khớp bất ngờ với các sự kiện lịch sử nổi tiếng trên thế giới.

Giải mật dự đoán của Nostradamus về Nga 2017

Các nhà nghiên cứu di sản của nhà tiên tri thế kỷ 16 Nostradamus nói rằng, họ đã có thể giải mã được những dự đoán cho năm 2017.

Tiên đoán đáng sợ về người ngoài hành tinh của Vanga

Nhà tiên tri Vanga từng khiến cả thế giới kinh ngạc vì những tiên đoán chính xác của mình. Trong số những dự báo về nhiều thảm hoạ huỷ diệt Trái đất của Vanga, có cuộc chạm trán đáng sợ với người ngoài hành tinh.

Những lời tiên tri sai về "Ngày tận thế"

Trong quá khứ, đã có rất nhiều lời tiên đoán sai về "ngày tận thế" của loài người.