Dưới đây là hình ảnh những người dân Việt Nam thân thiện, hồ hởi chào đón thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội (Nguồn: Nhà Trắng):

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuệ Minh (lược dịch)