nhãn hàng hóa

Cập nhập tin tức nhãn hàng hóa

Những nội dung bắt buộc phải ghi trên nhãn hàng hóa nhập khẩu trước khi thông quan

Dưới đây là những nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa, trong đó có hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu.

DN cần được đối xử công bằng trong áp dụng pháp luật

Từ việc áp dụng các quy định ghi nhãn hàng hoá khác nhau, theo Đại biểu Quốc hội Phạm Tất Thắng, trong áp dụng pháp luật, các doanh nghiệp cần được đối xử công bằng.