nhân sự khóa 12

Cập nhập tin tức nhân sự khóa 12

Chủ tịch QH: Tôi đã chuẩn bị người thay mình

Làm lãnh đạo phải chuẩn bị người thay thế mình cho tốt, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng chia sẻ với báo giới. 

TƯ thảo luận kế hoạch kinh tế-xã hội 5 năm

Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành TƯ Đảng khóa 12 sẽ tập trung xem xét, thảo luận Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

Trình nhân sự ứng cử Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH

Tại hội nghị TƯ lần 2, Bộ Chính trị trình giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội.

Tổng bí thư đề nghị TƯ xem xét nhân sự 4 chức danh chủ chốt

Tổng bí thư đề nghị TƯ nghiên cứu kỹ lưỡng tờ trình của Bộ Chính trị; xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa 12.

Ngày thứ hai Trung ương bàn công tác nhân sự

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 tiếp tục bàn về công tác nhân sự khóa tới.