Bộ Y tế, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 ngày 5/5 đã có công điện 597, trong đó yêu cầu các khu cách ly tập trung phải có camera đủ để giám sát người được cách ly thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19; các camera này phải hoạt động liên tục, kết nối với hệ thống giám sát do Bộ TT&TT chỉ định.

Ngay sau đó, trong ngày 6/5, Bộ TT&TT đã đề nghị các UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở cách ly tập trung phối hợp với Sở TT&TT và doanh nghiệp được chỉ định là VNPT, Viettel để thực hiện khảo sát, kết nối camera giám sát ở các khu cách ly về hệ thống giám sát tập trung.

Cùng ngày 6/5, Bộ TT&TT chỉ đạo Sở TT&TT các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Y tế và các doanh nghiệp được chỉ định khảo sát đánh giá hiện trạng hệ thống camera tại các cơ sở cách ly tập trung, thống nhất phương án kết nối với hệ thống camera giám sát tập trung. Bộ TT&TT đã đặt mục tiêu hoàn thành kết nối camera giám sát tại các khu cách ly tập trung trước ngày 10/5.

{keywords}
Việc triển khai khảo sát, kết nối camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung đang có tiến độ chậm hơn so với kế hoạch dự kiến. (Ảnh minh họa: moh.gov.vn)

Tuy nhiên, theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19, trong quá trình thực hiện, Sở TT&TT và các đơn vị đã gặp khó khăn trong việc khảo sát do cơ sở cách ly không phối hợp, làm ảnh hướng đến tiến độ công việc.

Vì thế, ngày 10/5, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 đã đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các tỉnh, thành phố chỉ đạo một số nội dung nhằm nhanh chóng hoàn thành việc kết nối hệ thống camera giám sát tại cơ sở cách ly tập trung.

Cụ thể, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các tỉnh, thành phố được đề nghị chỉ đạo các cơ sở cách ly tập trung do UBND tỉnh quản lý trên địa bàn phối hợp và tạo điều kiện cho Sở TT&TT và đơn vị liên quan tiến hành khảo sát đánh giá hiện trạng hệ thống camera giám sát tại cơ sở cách ly và kết nối hệ thống giám sát tập trung.

Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho những đơn vị đến khảo sát, làm việc tại cơ sở cách ly tập trung.

Cơ sở cách ly tập trung phải đảm bảo thực hiện biện pháp phòng, chống dịch cho các đơn vị khảo sát theo quy định phòng, chống dịch và hướng dẫn của Sở Y tế.

Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến chiều 10/5, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 59.198. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 991 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 25.804 người; và cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 32.403 người.

M.T

Hoàn thành kết nối camera tại các khu cách ly tập trung với hệ thống giám sát trước 10/5

Hoàn thành kết nối camera tại các khu cách ly tập trung với hệ thống giám sát trước 10/5

Bộ TT&TT đã chỉ đạo VNPT, Viettel xây dựng hệ thống giám sát và phối hợp cùng các Sở TT&TT khảo sát, kết nối camera ở các khu cách ly tập trung với hệ thống giám sát do Bộ chỉ định, phấn đấu kết nối xong trước 10/5.