nhập cảnh ngắn ngày

Cập nhập tin tức nhập cảnh ngắn ngày

Hướng dẫn y tế với người nhập cảnh vào Việt Nam làm việc dưới 14 ngày

Bộ Y tế ban hành văn bản hướng dẫn y tế với người nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc dưới 14 ngày.

Bản tin sáng VietNamNet (25/12/2021)

Người nhập cảnh ngắn ngày vào Việt Nam không phải cách ly y tế; Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 'có vi phạm’; Duy Mạnh nghỉ hết AFF Cup 2020… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.