nhập khẩu đường

Cập nhập tin tức nhập khẩu đường

Nghịch lý Việt Nam: Đứng Top đầu thế giới nhưng thua lỗ, đóng cửa hàng loạt

Là một trong những nước sản xuất và tiêu thụ đường lớn nhất thế giới, nhưng DN mía đường Việt đóng cửa hàng loạt, số còn lại hoạt động cầm chừng vì không thể cạnh tranh với đường ngoại.

Hàng tồn đầy kho: DN 'chạy ăn từng bữa', nông dân bỏ đất đi làm thuê

Hàng ngoại tràn vào khiến đường nội tồn chất đống trong kho, doanh nghiệp “chạy ăn từng bữa”, giảm thu mua mía nguyên liệu còn nông dân thua lỗ suốt mấy năm nay, nhiều người phải bỏ xứ đi làm thuê.