Dự án sẽ cung cấp trang thiết bị cần thiết cho hoạt động phát triển và sử dụng vệ tinh quan sát Trái đất tại Hòa Lạc, Hà Nội, đẩy mạnh việc sử dụng dữ liệu thu được từ vệ tinh, đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ vận hành và bảo trì các thiết bị. 

Dự án sẽ cung cấp trang thiết bị cần thiết cho hoạt động phát triển và sử dụng vệ tinh quan sát Trái đất

Thông qua hỗ trợ này, dự án sẽ góp phần giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Việt Nam với việc tăng cường các biện  pháp đối phó với thiên tai và lập các kế hoạch khác nhau trên cơ sở dự báo mức độ gia tăng của các thảm họa thiên tai do biến đổi khí hậu. 

Dự án cũng góp phần thực hiện Mục tiêu số 13 (Hành động cấp thiết để chống lại biến đổi khí hậu và tác động của nó) trong Mục tiêu phát  triển bền vững.  

Khoản vay ODA cho giai đoạn 1 trị giá 56 triệu USD đã được phê duyệt vào tháng 11/2011, và Hiệp định vốn vay lần này là cho khoản vay ODA giai đoạn 2. Điều khoản đặc biệt dành cho Đối tác kinh tế (STEP) được áp dụng cho khoản vay ODA cho dự án này. 

Dự án sẽ áp dụng công nghệ vệ tinh radar khẩu độ tổng hợp của Nhật Bản có giá thành thấp, hiệu suất cao, kích thước nhỏ gọn, chi phí thấp và có thể giao ảnh vệ tinh trong thời gian  ngắn. Công nghệ này sẽ góp phần vào việc phát triển hệ thống vận hành và vệ tinh được trang bị trong dự án cùng với hoạt động phóng vệ tinh quan sát Trái đất.  

Bảo Đức