“Bốn tại chỗ” bao gồm: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ, hậu cần tại chỗ, còn “ba sẵn sàng” gồm: chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả. 

Để giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra trong mùa mưa bão không làm ảnh hưởng đến công tác sản xuất điện năng, hàng năm, EVNTPCBARIA đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với các nội dung thiết thực và bám sát với tình hình thực tế của công ty như: trực tiếp thực hiện kiểm tra, rà soát các hạng mục công trình, nhà xưởng, kho bãi, máy móc, đặc biệt chú trọng đến hệ thống pin năng lượng mặt trời để kịp thời phát hiện và gia cố các điểm khiếm khuyết, đảm bảo thiết bị và các tổ máy vận hành an toàn. 

Bên cạnh đó, công ty cũng đã kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN); xây dựng Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ các Thành viên trong Ban Chỉ huy PCTT&TKCN; kiện toàn Đội xung kích PCTT&TKCN; xây dựng phương án, biện pháp bảo vệ an ninh công ty khi có thiên tai, bão, lụt; kiểm tra, bảo dưỡng các bơm thoát nước đọng các hầm cáp hoạt động tốt.

Ngày 7/7 vừa qua, Nhiệt điện Bà Rịa đã tổ chức diễn tập phương án PCTT&TKCN năm 2022 với tình huống giả định: Phòng, chống tốc, bay các tấm pin mặt trời nhằm nâng cao khả năng chỉ đạo, chỉ huy của Ban chỉ huy PCTT&TKCN và khả năng phối hợp, tăng cường kỹ năng thực tế đối với nhân viên quản lý vận hành, nhằm sẵn sàng ứng phó với những sự cố, đảm bảo ổn định và an toàn cho người và thiết bị. 

Đại diện công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa cho biết, Ban lãnh đạo công ty thường xuyên tổ chức đi kiểm tra và đôn đốc công tác chuẩn bị thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trước mùa mưa, bão. Hầu hết người lao động trong công ty luôn ý thức được trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác phòng chống thiên tai. Do đó, trong nhiều năm qua, Nhiệt điện Bà Rịa luôn chủ động trong công tác phòng chống mưa, bão, đảm bảo các tổ máy phát điện an toàn và liên tục khi có lệnh huy động, từ đó, không để xảy ra thiệt hại về người và tài sản.

Vĩnh Phú