nhiệt điện Nghi Sơn

Cập nhập tin tức nhiệt điện Nghi Sơn

Hội thao của cán bộ công nhân viên Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn

Diễn ra từ ngày 21/11/2022 - 21/12/2022, hội thao nội bộ Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã thu hút 100 công đoàn viên, cán bộ công nhân viên tham gia.

Số hóa sản xuất với ‘Nhật ký điện tử tự động’ tại Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong SX-KD, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn thực hiện nhiều cải tiến kỹ thuật nhằm tăng năng suất, phòng sự cố cho Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1, trong đó có “Nhật ký điện tử tự động trên Hệ thống Main DCS”.