Thông tin từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định cho biết, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã và đang phối hợp với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Bắc Nam Định triển khai Kế hoạch hỗ trợ 100 hộ nghèo xây nhà đại đoàn kết.

Một ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng ở Nam Định.

Các đối tượng được hỗ trợ là hộ nghèo có nhà ở đã xuống cấp nghiêm trọng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng khắc phục làm nhà mới. Ưu tiên hỗ trợ các hộ nghèo có nhà ở đã xuống cấp nghiêm trọng, mất an toàn thuộc diện chính sách, hộ gia đình có người nhiễm chất độc da cam, già cả neo đơn, ốm đau bệnh tật, gia đình có con là học sinh nghèo vượt khó, người công giáo. 

Được biết, mức hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà. 

Theo phân bổ, Mặt trận Tổ quốc tỉnh thực hiện hỗ trợ 40 nhà; Hội Cựu chiến binh tỉnh hỗ trợ 20 nhà; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ 20 nhà; Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ 10 nhà; Hội Nạn nhân chất độc dacam/dioxin tỉnh hỗ trợ 10 nhà. 

Từ 11/7 đến 29/7, các đơn vị thực hiện đã tiến hành xong bước khảo sát, lập danh sách, hồ sơ hộ nghèo được hỗ trợ nhà. 

Từ ngày 1/8 đến 30/8, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Bắc Nam Định, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị xã hội, hội đặc thù các huyện, thành phố trong tỉnh thực hiện khâu thẩm định tại các đơn vị có hộ nghèo được hỗ trợ nhà, gửi kết quả thẩm định tới đơn vị tài trợ là Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam để ra quyết định hỗ trợ. 

Từ 1/9 đến 30/12, việc xây dựng, nghiệm thu và bàn giao nhà cho 100 hộ nghèo sẽ được thực hiện.

Có thể nói, chủ trương hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại Nam Định đã và đang tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ cùng chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Qua đó, các giá trị nhân đạo, nhân văn ngày càng được lan tỏa, trở thành nét đẹp rất đáng trân trọng trong đời sống cộng đồng, góp phần tô đậm thêm truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam.

Dương Ân