Trong đó có đến 10 mã chứng khoán lĩnh vực bất động sản, xây dựng không đủ điều kiện.

Các cổ phiếu thuộc doanh nghiệp bất động sản, xây dựng không đủ điều kiện ký quỹ trong quý IV như: Mã NVT – Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay; UDC - Công ty Cổ phần xây dựng và Phát triển Đô thị Bà Rịa Vũng Tàu; PXI - Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí; KOS - Công ty Cổ phần Kosy; QCG - Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai...

Theo HoSE lý giải, các mã chứng khoán trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý IV/2019 là do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất  soát xét 6 tháng năm 2019 là số âm, chứng khoán thuộc diện cảnh báo, chứng khoán thuộc diện kiểm soát, thời hạn niêm yết dưới 6 tháng.

Được biết, giao dịch ký quỹ là việc nhà đầu tư mua cổ phiếu có sử dụng hạn mức tín dụng do công ty chứng khoán môi giới cấp. Nó được đảm bảo bằng khoản ứng trước tiền mặt hoặc thế chấp bằng chính cổ phiếu được mua.

Công Hưng 

Nữ đại gia thao túng chứng khoán, gây thiệt hại cho gần 1.500 nhà đầu tư

Nữ đại gia thao túng chứng khoán, gây thiệt hại cho gần 1.500 nhà đầu tư

Nữ đại gia Phạm Thị Hinh cùng 3 đồng phạm bị cáo buộc thao túng giá chứng khoán, gây thiệt hại cho gần 1.500 nhà đầu tư.