Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư số 11/2023/TT-NHNN (Thông tư 11) có nội dung sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 43 về tổ chức và hoạt động của phòng giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank).

Theo đó, LPBank và Bưu điện Việt Nam đảm bảo tuân thủ tuyệt đối quy định của Thông tư 43, Thông tư 11. Trong mọi trường hợp, quyền lợi của khách hàng luôn được đặt ở vị trí cao nhất và được đảm bảo tuyệt đối. 

Hiện, hoạt động tiết kiệm bưu điện, tài chính, tín dụng khác vẫn diễn ra bình thường tại các điểm giao dịch của Bưu điện Việt Nam trên toàn quốc.

Việc cung cấp dịch vụ sẽ được chú trọng nâng cao chất lượng hơn nữa theo đúng hướng dẫn của thông tư. Do đó, khách hàng hoàn toàn yên tâm khi thực hiện các giao dịch gửi tiền, vay hưu trí, chuyển tiền, rút tiền tại Bưu điện.

Dịch vụ tiết kiệm bưu điện. 

Trong khi đó, Bưu điện Việt Nam đang sở hữu 8,13% cổ phần của LPBank. Việc thoái vốn khỏi LPBank của Bưu điện Việt Nam được thực hiện theo lộ trình và các quy định của nhà nước về đấu giá trên thị trường chứng khoán. Nếu thành công cũng sẽ không gây ra bất kì sự ảnh hưởng nào đến quyền lợi của khách hàng đang sử dụng các dịch vụ do ngân hàng cung cấp qua mạng lưới Bưu điện. 

Bưu điện Việt Nam là doanh nghiệp Bưu chính công ích duy nhất tại Việt Nam với 13.000 điểm phục vụ.

Được thành lập từ năm 2008, LPBank là một trong những ngân hàng TMCP lớn với tổng tài sản đạt 327.746 tỷ đồng và mạng lưới rộng lớn gồm các chi nhánh, phòng giao dịch trên khắp 63 tỉnh thành. 

Năm 2011, Bưu điện Việt Nam chính thức ký hợp tác với Ngân hàng TMCP Liên Việt trong 50 năm và hình thành nên Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.