Ngày 3/3, Chính phủ ban hành Nghị định 07 thay thế cho Nghị định 98 nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhập khẩu trang thiết bị y tế.

Một ngày sau (4/3), Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết 30 tháo gỡ cho việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế, hướng dẫn sử dụng và chi trả bảo hiểm y tế cho máy mượn, máy đặt cùng các loại trang thiết bị được hiến tặng, viện trợ mà chưa xác lập sở hữu toàn dân. 

Một số nội dung điều chỉnh quan trọng Quy định cũ Nghị quyết 30 Nghị định 07
Thời gian thanh toán bảo hiểm y tế khi dùng máy mượn, đặt Chỉ được phép thanh toán đến ngày 5/11 Tiếp tục được thanh toán cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật quy định về vấn đề này
Thanh toán bảo hiểm y tế với máy tặng, viện trợ

Chỉ được phép thanh toán khi đã hoàn thành thủ tục tiếp nhận viện trợ và xác lập sở hữu toàn dân

Có thể thanh toán dù chưa hoàn thành thủ tục xác lập sở hữu toàn dân

Xây dựng báo giá, đấu thầu trang thiết bị, vật tư y tế

- Giá thị trường: Tham khảo từ ít nhất 3 báo giá của các nhà cung cấp khác nhau trên địa bàn trong 90 ngày gần nhất.

- Giá trúng thầu của gói tượng tự: Tham khảo không quá 90 ngày

- Giá thị trường: Căn cứ số báo giá nhận được để làm cơ sở xây dựng giá. Được phép lấy báo giá trực tiếp từ một nhà phân phối đối với sản phẩm độc quyền.

- Giá trúng thầu của gói tương tự: Tham khảo tối đa không quá 120 ngày.

Kê khai giá

Không được mua bán trang thiết bị khi chưa có giá kê khai và không được mua bán cao hơn giá kê khai trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế tại thời điểm mua bán.

Bỏ quy định này.

Chỉ kê khai khi có biến động bất thường về giá.

Không bắt buộc phải có đủ 3 báo giá

Thực tế, thời gian qua, một trong các tài liệu làm căn cứ xây dựng giá gói thầu quy định trong Thông tư 68 của Bộ Tài chính là: "Giá thị trường được tham khảo từ ít nhất 3 báo giá của các nhà cung cấp khác nhau trên địa bàn tại thời điểm gần nhất, tối đa không quá 90 ngày trước ngày trình cơ quan thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu" khiến nhiều bệnh viện loay hoay không lối ra. Nhiều nơi chỉ đấu thầu được 30-50% danh mục cần mua sắm.

Trong trường hợp không đủ 3 nhà cung cấp trên địa bàn, Thông tư 68 cho phép chủ đầu tư có thể tham khảo trên địa bàn khác hoặc từ các nguồn thông tin theo quy định hoặc tham khảo giá trúng thầu của gói thầu mua sắm loại hàng hóa tương tự trong thời gian trước đó gần nhất, tối đa không quá 90 ngày.

Hiện nay, Nghị quyết 30 cho phép hướng mới trong thí điểm xây dựng giá gói thầu. Cụ thể: 

Giá thị trường được tham khảo từ báo giá của các nhà cung cấp theo một trong 2 hình thức là: Tối thiểu trong 10 ngày, chủ đầu tư gửi thông báo mời chào giá với yêu cầu kỹ thuật lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế hoặc cổng dịch vụ công trực tuyến về quản lý trang thiết bị y tế (https://dmec.moh.gov.vn) hoặc trang thông tin điện tử của đơn vị hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Hết thời gian thông báo mời chào giá, chủ đầu tư căn cứ số báo giá nhận được để làm cơ sở xây dựng giá gói thầu. Trường hợp chỉ có 1 hoặc 2 nhà phân phối cung cấp báo giá thì được sử dụng các báo giá đã nhận để làm cơ sở xây dựng giá gói thầu.

Hình thức thứ 2 là chủ đầu tư lấy báo giá trực tiếp từ nhà phân phối trong trường hợp chỉ có một nhà phân phối hoặc để bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà phân phối khác.

Việc xác định giá gói thầu được dựa trên tính năng kỹ thuật, nhu cầu sử dụng, khả năng tài chính của chủ đầu tư.

Nhiều trang thiết bị tại Bệnh viện Chợ Rẫy hỏng hóc, không sử dụng được. Ảnh: Thế Sơn

Kéo dài thời gian thanh toán BHYT với máy mượn, đặt

Trước đây, Nghị quyết 144 cho phép cơ quan Bảo hiểm Y tế (BHYT) thanh toán dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do nhà thầu cung cấp (thường gọi là máy mượn, máy đặt) theo thời hạn hợp đồng đối với mọi hợp đồng cung cấp vật tư, hóa chất ký trước ngày 5/11/2022; với hợp đồng ký từ ngày này thì chỉ cho phép thanh toán BHYT đến ngày 5/11/2023.

Điều này khiến không ít bệnh viện phải trả lại máy mượn, máy đặt, người bệnh chịu nhiều thiệt thòi, trong khi các máy mượn/đặt thường là các máy có công nghệ hiện đại. 

Hiện nay, với Nghị quyết 30, ngoại trừ các hợp đồng ký trước ngày 5/11/2022 vẫn thực hiện theo thời hạn của hợp đồng, Chính phủ cho phép thanh toán BHYT đối với các hợp đồng ký từ ngày 5/11/2022, bao gồm cả các hợp đồng được ký theo hình thức mua sắm trực tiếp, thực hiện đến khi có văn bản quy phạm pháp luật quy định về vấn đề này.

Trường hợp 2 loại hợp đồng trên hết thời hạn thì được tiếp tục thanh toán đến khi sử dụng hết vật tư, hóa chất đã mua. 

Sử dụng máy viện trợ, biếu tặng vẫn được thanh toán BHYT

Ngoài ra, Chính phủ cho phép các cơ sở y tế được sử dụng các trang thiết bị y tế đã được hiến, biếu, tặng cho, đóng góp, viện trợ, tài trợ, nhưng chưa hoàn thành thủ tục xác lập sở hữu toàn dân để khám chữa bệnh. Các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng trang thiết bị y tế này được quỹ BHYT thanh toán.

Cơ sở khám chữa bệnh chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ y tế cung cấp từ các trang thiết bị y tế này và được sử dụng kinh phí của cơ sở để bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa khi sử dụng.

Trước đây, trang thiết bị viện trợ phải làm thủ tục tiếp nhận viện trợ, sau đó phải hoàn thiện thủ tục xác lập sở hữu toàn dân mới được thanh toán. Tuy nhiên các thủ tục này rất mất thời gian, nhiều thủ tục không thể hoàn thiện. 

Quy định mới cho phép kéo dài thời gian thanh toán bảo hiểm y tế với dịch vụ kỹ thuật từ máy mượn, đặt. Ảnh: Thế Sơn

Quỹ BHYT cũng thanh toán các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng trang thiết bị y tế do nhà thầu trúng thầu vật tư, hóa chất cung cấp theo yêu cầu của chủ đầu tư. Trường hợp hết thời hạn hợp đồng thì được tiếp tục thanh toán đến khi sử dụng hết vật tư, hóa chất đã mua.

Chỉ kê khai khi có biến động bất thường về giá

Nghị định 07 sửa đổi, bổ sung Điều 46, Điều 48 Nghị định số 98/2021: Việc nhập khẩu trang thiết bị đã qua sử dụng thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương; Bộ Y tế không cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị đã qua sử dụng.

Nghị định 07 cũng bỏ quy định "Không được mua bán trang thiết bị khi chưa có giá kê khai và không được mua bán cao hơn giá kê khai trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế tại thời điểm mua bán".

Chỉ thực hiện kê khai giá đối với trang thiết bị khi có biến động bất thường về giá ảnh hưởng đến nguồn cung cấp, khả năng chi trả của người mua, khả năng thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế.