Ngày 18/1/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định 89 phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030" (Đề án 89).

>>> Đề án 89

>>> Thông tư hướng dẫn triển khai Đề án 89

Theo tính toán của Bộ GD-ĐT, để thực hiện mục tiêu của Đề án 89, trong 10 năm tới, giáo dục đại học Việt Nam cần đào tạo được khoảng 7.300 giảng viên có trình độ tiến sĩ và trên 300 giảng viên thuộc khối văn hóa, nghệ thuật và thể dục, thể thao có trình độ thạc sĩ.

Giữa tháng 5 vừa qua, Bộ GD-ĐT đã có công văn hướng dẫn triển khai Đề án trong năm 2021 và 2022.

Và mới đây, Bộ GD-ĐT đã ký ban hành Thông tư Hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo Đề án 89.

Sau đây là một số thông tin đáng chú ý:

{keywords}

Phương Chi - Ngọc Linh

Công bố hướng dẫn đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ cho giảng viên theo Đề án 89

Công bố hướng dẫn đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ cho giảng viên theo Đề án 89

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư Hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo Đề án 89.