Những định hướng phát triển mới cho cộng đồng Thống kê ASEAN

Phiên họp nội bộ - Kỳ họp lần thứ 10 của Ủy ban Hệ thống Thống kê Cộng đồng ASEAN sẽ thông qua nhiều chương trình quan trọng cũng như đưa ra những định hướng phát triển mới cho cộng đồng Thống kê ASEAN.

 

Hỗ trợ thúc đẩy khung năng lực thống kê ASEAN

Phiên họp nội bộ Kỳ họp lần thứ 10 của Ủy ban Hệ thống Thống kê Cộng đồng ASEAN – ACSS 10 đã khai mạc sáng ngày 08/12/2020.

Phiên họp được tổ chức trực tuyến với sự tham dự của Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) - Chủ tịch Ủy ban ACSS10; Cơ quan Thống kê quốc gia Bruney - đồng Chủ tịch Ủy ban ACSS10; Các quốc gia thành viên ASEAN: thành viên Ủy ban ACSS, thành viên Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối ACSS (SCPC), Nhóm Chia sẻ dữ liệu, Phân tích, Phổ biến và Truyền thông số liệu thống kê (WGDSA), Nhóm Thống kê Thương mại quốc tế về hàng hóa (WGIMTS), Nhóm Thống kê về Vốn đầu tư quốc tế (WGIIS), Nhóm Thống kê Thương mại quốc tế về dịch vụ (WGSITS), Nhóm Tài khoản quốc gia (WGSNA) và Nhóm về các chỉ tiêu Mục tiêu phát triển bền vững (WGSDGI); Ban Thư ký ASEAN: Bộ phận Thống kê (ASEANstats) và Vụ Giám sát Hội nhập ASEAN (AIMD). Thống kê Việt Nam với vai trò Chủ tịch ACSS10 chủ trì phiên họp.

{keywords}
Sáng ngày 08/12/2020, Tổng cục Thống kê Việt Nam – Chủ tịch Thống kê ASEAN 2020 đã khai mạc phiên họp nội bộ Kỳ họp lần thứ 10 của Ủy ban Hệ thống Thống kê Cộng đồng ASEAN – ACSS 10.

Tại Phiên họp nội bộ này, các quốc gia sẽ cùng nhau trao đổi, thông qua nhiều chương trình quan trọng cũng như đưa ra những định hướng phát triển mới cho cộng đồng Thống kê ASEAN cho những năm tiếp theo.

TS. Nguyễn Thị Hương – Tổng cục trưởng TCTK Việt Nam phát biểu khai mạc cho biết, do dịch COVID-19, các quốc gia không có dịp gặp trực tiếp trong năm qua, song nhờ có các nền tảng kỹ thuật số hiện đại, cộng đồng thống kê ASEAN vẫn duy trì trao đổi và hợp tác, rút ngắn khoảng cách địa lý và tăng cường hợp tác giữa các Cơ quan Thống kê quốc gia.

Với việc đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Thống kê ASEAN năm 2020, TCTK đã đề xuất chủ đề “Cùng nhau gắn kết nâng cao năng lực Hệ thống Thống kê Cộng đồng ASEAN để đáp ứng tốt hơn nhu cầu dữ liệu ngày càng tăng”, với mong muốn khẳng định đoàn kết có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển vững bền của cộng đồng Thống kê ASEAN. Một cộng đồng Thống kê ASEAN gắn kết và phát triển mới có thể thích ứng hiệu quả với các yếu tố tác động bên ngoài và ngược lại, chủ động thích ứng là động lực để cộng đồng Thống kê ASEAN gắn kết chặt chẽ, từ đó tăng cường sức mạnh tổng thể, TS. Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh.

TS. Julia Tijaja, Vụ trưởng Vụ giám sát Hội nhập ASEAN khẳng định những nỗ lực cố gắng đạt được các mục tiêu đề ra của cộng đồng thống kê ASEAN, theo đó, cần củng cố về năng lực để thực hiện tốt hơn những mục tiêu này cũng như việc hỗ trợ thúc đẩy khung năng lực thống kê ASEAN để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng tin.

Cũng tại Phiên họp, Chủ tịch ACSS10 TCTK Việt Nam – đã thông qua chương trình Phiên họp nội bộ sáng ngày 08/12/2020 bao gồm: (1) Kết quả Kỳ họp ACSS9 và cuộc họp CoW10: Những điểm nổi bật của Kỳ họp lần thứ 9 của Ủy ban ACSS (ACSS9) do Chủ tịch ACSS9 - Cơ quan Thống kê quốc gia Thái Lan giới thiệu và Kết quả của Cuộc họp lần thứ 10 của Ủy ban Tổng thể (CoW10) tổ chức vào tháng 1 năm 2020 do Chủ tịch ACSS10 - TCTK giới thiệu; (2) Khung khái niệm về Dữ liệu lớn nhằm tăng cường số liệu thống kê chính thức của ACSS;

(3) Đánh giá giữa kỳ (MTR) Kế hoạch chiến lược ACSS 2016-2020 và Kế hoạch chiến lược ACSS điều chỉnh giai đoạn 2016-2025; (4) Khung thực hiện sáng kiến ASEAN giúp ASEAN (AHAF) nhằm tăng cường xây dựng năng lực ACSS; (5) Biểu mẫu các chỉ tiêu thống kê ASEAN (ASI-CT); (6) Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch công tác (AWP) năm 2020 và Giám sát đánh giá các chỉ tiêu thực hiện chủ yếu của Kế hoạch chiến lược ACSS giai đoạn 2016-2025;

(7) Nguyên tắc hoạt động Thống kê (CoP) và Kết quả thực hiện Mục B. Các đầu ra thống kê và Mục C. Quy trình thống kê của các nhóm công tác ACSS; (8) Thông qua các tài liệu: Khung khái niệm về Kế hoạch truyền thông; Chính sách và hướng dẫn điều chỉnh về Chia sẻ, Phân tích và Phổ biến dữ liệu.

(9) Những vấn đề khác, bao gồm: Điều khoản tham chiếu của Nhóm Công tác về Hệ thống Tài khoản quốc gia (WGSNA); Cập nhật thông tin về dự án sáng kiến hợp tác với JAIF và AANZFTA; Thư trả lời Chủ tịch SLOM về việc đưa thống kê việc làm phi chính thức vào biểu mẫu chỉ tiêu thống kê ASEAN…

Bốn ưu tiên chính

Với tinh thần đó, năm 2020, cộng đồng Thống kê ASEAN đã gắn kết và chủ động thực hiện nhiệm vụ, trong đó có bốn ưu tiên chính:

Một là, Báo cáo đầu kỳ và Cổng thông tin dữ liệu trực tuyến về các chỉ tiêu phát triển bền vững của ASEAN; tổ chức thành công Lễ công bố Báo cáo đầu kỳ và Cổng thông tin dữ liệu trực tuyến về các chỉ tiêu phát triển bền vững của ASEAN vào ngày 23 tháng 10 năm 2020. Với cổng thông tin dữ liệu trực tuyến này, có thể phổ biến các chỉ tiêu SDGs tới đông đảo đối tượng dùng tin.

Hai là, Khung khái niệm về dữ liệu lớn nhằm tăng cường số liệu thống kê chính thức của ACSS.

Ba là, đánh giá giữa kỳ Kế hoạch chiến lược ACSS giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch chiến lược ACSS điều chỉnh giai đoạn 2021-2025.

Bốn là, Khung thực hiện sáng kiến ASEAN giúp ASEAN nhằm tăng cường năng lực thống kê của ACSS.

Thủy Nguyễn

tin nổi bật

Đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu ở Nam Định

Thời gian tới, tỉnh Nam Định sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu phát triển toàn diện, bền vững.

Nam Định: Kết quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Tỉnh Nam Định được Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia đánh giá là một trong những tỉnh thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và Chương trình OCOP.

Lai Châu kiên quyết xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép

Thời gian tới, Lai Châu sẽ triển khai nhiều giải pháp để giải tỏa, xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh.

Ý Yên: Hai nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Huyện Ý Yên chú trọng thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế xã hội là trọng tâm, quyết tâm xây dựng Đảng bộ, chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.

Hơn 1.200 trẻ em Nam Định được khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí

Chương trình đã thăm khám cho hơn 1.200 cháu, phát hiện 126 trường hợp mắc bệnh tim bẩm sinh, 31 ca có chỉ định can thiệp/phẫu thuật.

Tây Ninh: Những dấu ấn tích cực sau một năm thực hiện Nghị quyết Chuyển đổi số

Nhìn lại hơn một năm thực hiện Nghị quyết số 02 về Chuyển đổi số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Nghị quyết số 02), công cuộc Chuyển đổi số của Tây Ninh đã để lại nhiều dấu ấn tích cực.

Nam Định ban hành danh mục dự án áp dụng cơ chế đặc thù

Danh mục công trình trên địa bàn thôn, xã ở Nam Định được áp dụng cơ chế đặc thù gồm: công trình giao thông, công trình thủy nông, thủy lợi…

Lai Châu phát triển nông nghiệp hữu cơ hướng tới xuất khẩu

Với những nhiệm vụ, chính sách và định hướng phát triển, bức tranh nông nghiệp Lai Châu sẽ có nhiều khởi sắc và thành công, góp phần “kích hoạt” kinh tế - xã hội của tỉnh lên tầm cao mới.

Nam Định: Ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số

Nhờ thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nên những nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06 đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Chuyển giao khoa học kỹ thuật và xúc tiến phát triển vùng trồng sâm Lai Châu

Dự kiến ngày 21 - 23/10/2022, tỉnh Lai Châu sẽ tổ chức Hội chợ Chuyển giao khoa học kỹ thuật và xúc tiến phát triển vùng trồng sâm Lai Châu năm 2022.

Nam Định ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu

Các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở Nam Định đều hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn.

Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam 2022 tại Lai Châu

Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam 2022 - Techfest Việt Nam 2022 nhằm kiến tạo và thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Lai Châu và các tỉnh bạn.

Phát triển Bến Tre về hướng Đông giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2030

Thời gian qua, các cấp các ngành trong tỉnh Bến Tre đã nỗ lực kiểm soát dịch bệnh, tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đẩng và đạt được một số kết quả quan trọng.

Đẩy mạnh liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định

Tỉnh Nam Định đang đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch mới, chất lượng, đồng thời đẩy mạnh liên kết vùng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống  các tầng lớp nhân dân.

Tây Ninh khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt

Ngoài chất lượng xe buýt, tỉnh Tây Ninh còn chú trọng nâng cao chất lượng văn hóa phục vụ để thu hút nhiều người dân lựa chọn xe buýt khi di chuyển