những kiểu người bị ghét trên facebook

Cập nhập tin tức những kiểu người bị ghét trên facebook

Những thành phần bị ghét cay ghét đắng trên Facebook

Cập nhật trạng thái theo giờ, hay than thở, thích nói xấu, chia sẻ chuyện quá riêng tư... được coi là những thói quen khiến người dùng Facebook cảm thấy khó chịu.