nhựt quốc

Cập nhập tin tức nhựt quốc

Đoàn Nhựt Quốc đã được xuất viện

Bé đã khỏe rồi anh ơi, chiều nay bác sĩ cho bé xuất viện. Đấy anh thấy cháu bây giờ không còn phải dây nhợ lằng nhằng da dẻ cũng đã hồng hào trở lại.

Bé Đoàn Nhựt Quốc đã tỉnh

Cháu Quốc đã được mổ rồi và bác sĩ thông báo cháu đã tỉnh. Gia đình chúng em xin đội ơn tất cả bạn đọc đã giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn nhất.