PDR nhận định, chiến lược phát triển nhất quán và nội lực bền vững, một trong những cơ sở tạo sức bật cho công ty trong những năm qua còn đến từ việc sử dụng nguồn vốn vay đạt hiệu quả cao. Theo PDR, nguồn vốn huy động từ các tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư trong thời gian qua đều tập trung cho những dự án có hiệu quả sinh lời cao, thu hồi dòng tiền nhanh như: Dự án Phân khu 2, Phân khu 4 và Phân khu 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (Bình Định); Dự án Trung tâm thương mại & căn hộ cao cấp Astral City (Bình Dương),…

Doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh liên tục tăng trưởng trong những năm qua đã giúp Phát Đạt tích cực thực hiện những thương vụ M&A lớn và tất toán, tái cấu trúc các khoản nợ vay.

{keywords}
 

Tính đến ngày 10/7/2021, các khoản vay ngắn hạn của PDR đang ở mức 350,95 tỷ đồng. Cụ thể, trong quý II/2021, PDR đã tất toán 1.283,55 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn, bao gồm: 521,55 tỷ đồng vay Quỹ Vietnam New Urban Center LP; 350 tỷ đồng vay ngân hàng, tổ chức trong nước; mua lại 405 tỷ đồng trái phiếu, đồng thời hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với toàn bộ số trái phiếu đã phát hành trong năm 2019 - 2020;…  

Về khoản vay dài hạn, dư nợ tại ngày 10/7/2021 là 905 tỷ đồng, trong đó 680 tỷ đồng trái phiếu phát hành năm 2021 và 231 tỷ đồng vay đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng công ty.

“Trên báo cáo tài chính của PDR có các khoản phải trả dài hạn 5.547,43 tỷ đồng liên quan hai dự án đã chuyển nhượng là The EverRich 2 và The EverRich 3, thực chất đây không phải là khoản nợ của PDR, bởi hai dự án này PDR đã chuyển nhượng, nhận đủ tiền và bàn giao toàn bộ trách nhiệm, quyền lợi cho đối tác để tiếp tục đầu tư, kinh doanh từ năm 2019. Sau khi các thủ tục pháp lý hoàn tất theo quy định của pháp luật, khoản tiền này sẽ được ghi nhận vào doanh thu, đồng thời các Dự án The EveRich 2 và The EverRich 3 cũng không còn nằm trong cơ cấu hàng tồn kho cũng như nợ phải trả của PDR. Như vậy, tổng các nghĩa vụ nợ vay thực tế của PDR tính đến ngày 10/7/2021 chỉ còn lại dưới 1.260 tỷ đồng” - thông tin từ PDR.

{keywords}
 Biểu đồ cấu trúc nợ vay của PDR qua các năm và tại ngày 10/7/2021

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu của PDR đạt gần 7.100 tỷ đồng, dẫn tới tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu (D/E) của PDR chỉ là 17,7%, thấp hơn hẳn tỷ lệ D/E trung bình của các doanh nghiệp cùng quy mô trong ngành bất động sản là 77,2% (theo ước tính tại thời điểm quý I/2021).

Với uy tín cao trên thương trường, kết quả kinh doanh không ngừng tăng trưởng mạnh mẽ và lịch sử tất toán đúng hạn, thậm chí là trước hạn các khoản vay, Phát Đạt kỳ vọng chiếm được sự tín nhiệm lớn của các tổ chức tín dụng và nhà đầu tư để luôn chủ động trong việc huy động thêm nguồn vốn vay mới tài trợ cho phát triển các dự án mang lại hiệu suất sinh lời cao và dòng tiền ổn định trong thời gian tới.

Tấn Tài