nỗi đau chia ly

Cập nhập tin tức nỗi đau chia ly

Mặc mưa đời ướt mi

Thôi, lá vàng kệ lá/ Thôi, sông buồn kệ sông/ Mặc thu qua đông tới/ Mặc mưa đời ướt mi...

Em sẽ 'quên anh đi' như anh muốn

Em vẫn ở đây còn anh ở nơi đó, rồi một ngày em sẽ “quên anh đi” như anh muốn.