{keywords}
                    Lần ấy ở gần nhau
                    Người bảo thương em nhất
                    Em gật đầu dại dột
                    Dốc cạn tình cuồng si

Rồi chẳng kịp phân ly
Không một lời từ tạ
Người say phương trời lạ
Em hao tàn thời gian

                   Người ơi, thu đã vàng
                   Đau một đời lá đổ
                   Người ơi, sông đã buồn
                   Đau một đời bên lở!

Muốn một lần say khướt
Bên cuộc tình dở dang
Uống dăm ba bảy trận
Sao chỉ thấy bẽ bàng?

                    Thôi, lá vàng kệ lá
                    Thôi, sông buồn kệ sông
                     Mặc thu qua đông tới
                     Mặc mưa đời ướt mi...

Đốt đi dăm điếu thuốc
Thấy thời gian một màu
Vò ngực gầy tự hỏi
Lâu rồi, sao không đau???

                                    Không Phải Pha Lê