nỗi niềm của một game thủ

Cập nhập tin tức nỗi niềm của một game thủ

Bố mẹ sẽ từ mặt nếu tôi theo nghiệp game thủ để kiếm sống

Trong thâm tâm, tôi biết rằng việc chơi game có thể chỉ là tạm thời, và nó không bền vững, nhưng hiện nay nó lại khiến cho tôi kiếm được tiền, những số tiền không hề nhỏ. Sau này, tôi có thể nhờ vào số tiền tiết kiệm từ việc chơi game để mở một cửa hàng để buôn bán, hay mở một quán Net.