Sau khi nhận được quyết định thanh tra và nộp tiền truy thu theo đúng yêu cầu, ông Dũng lò vôi cho biết, sẽ tiếp tục giải trình và khiếu kiện.

Liên quan đến việc xử phạt và truy thu số tiền trên 99 tỉ đồng, ông Dũng cho biết Thanh tra tỉnh Bình Dương yêu cầu trong 30 ngày phải nộp số tiền trên vào tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, nhưng ngay trong ngày (19.8) ông Dũng đã cho nhân viên mang số tiền này đến nộp xong.

{keywords}

Trao đổi trên báo chí, ông Dũng nói: “Tôi là một công dân, trước mắt chưa biết đúng sai thế nào nhưng cơ quan nhà nước yêu cầu thì tôi chấp hành nghiêm túc. Sau đó tôi sẽ tiếp tục giải trình, khiếu nại đến cấp cao hơn xoay quanh các kết luận thanh tra này để tìm sự công bằng”.

Liên quan đến từng nội dung cụ thể, trao đổi trên Pháp Luật TP.HCM, ông Huỳnh Uy Dũng cho biết theo yêu cầu của đoàn thanh tra, Công ty Đại Nam phải bóc tách chi phí bán hàng theo từng hoạt động kinh doanh riêng biệt từ năm 2009 đến 2013, mỗi năm hơn 200 tỉ đồng. Điều này làm tăng số thuế, số tiền phạt khai sai và tiền chậm nộp lớn. Tuy nhiên, yêu cầu trên là không đúng các văn bản pháp luật trong từng giai đoạn, làm ảnh hưởng lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Tuy vậy, ông Dũng cho biết đã nộp hơn 99 tỉ đồng (vì theo yêu cầu nộp trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo KLTT). “Sau khi nộp xong số tiền theo yêu cầu, chúng tôi sẽ tiếp tục khiếu nại” - ông Dũng nói.

PV (TH)