nộp tiền

Cập nhập tin tức nộp tiền

Bắt trẻ em nộp 70 ngàn làm Căn cước công dân?

Trẻ em từ đủ 14 tuổi đang bị Bộ Tài chính dự kiến bắt nộp 70.000 đồng mới được cấp thẻ căn cước công dân như người lớn.

Không nộp tiền cho chồng, bị túm tóc, kéo quật như con vật

Không nhận được tiền, chồng tôi chửi tôi rồi đuổi hết con ra khỏi nhà. Ông ấy bảo: “Chúng mày cút ra khỏi nhà tao, đất nhà tao tao ở, chúng mày đi làm không mang tiền về lại còn còn xui mẹ mày bỏ tao à. Cút hết”.