NSND Hoàng Cúc

tin tức về NSND Hoàng Cúc mới nhất

NSND Hoàng Cúc và hành trình chống chọi bệnh ung thư vúicon

NSND Hoàng Cúc và hành trình chống chọi bệnh ung thư vú

Thế giới sao
08/10/2016
Phải đối diện với căn bệnh ung thư vú khi sức cống hiến cho nghệ thuật vẫn còn, NSND Hoàng Cúc đã không bi quan mà chiến thắng bệnh tật bằng lòng lạc quan và một chế độ tập luyện đặc biệt.